Om Honne

Honne er en meget gammel gård antagelig fra før vikingtiden. Navnet stammer fra Hønne og kommer av horn, hjørne som peker hen på formen på åsryggen syd for gården.

Et gjennomgående trekk for gårdens historie er de stadige eierskifter. Etter 1640 er det bare 3 ganger at gården er overlatt fra far til sønn. Særlig hyppig var eierskiftene i tiden 1850 til 1920, da var det hele 12 forskjellige eiere her på Honne. Blant disse den siste direktøren på Biri glassverk, Christian de Seue .

Biri Kommune kjøpte Honne i 1920 og foretok en større utparsellering. Etter dette fikk Honne det areal gården har hatt i nyere tid, ca. 300 mål dyrket jord og 200 mål skog. Gjøvik Kommune brukte sin forkjøpsrett til Honne i 1968, dermed ble det for alltid slutt med jordbruksdrift i vanlig forstand i det mesteparten av jorda ble lagt ut til kommunalt tomtefelt.

Skogbrukets kursinstitutt (Skogkurs) flyttet fra Prestebakke i Halden og til Honne i 1972, og dette var starten på Honne slik vi kjenner det i dag. Skogkurs er en landsdekkende institusjon med nesten 40 organisasjoner og bedrifter innen norsk skogbruk som medlemmer, og Honne ble opprinnelig bygget som et kurssted for medlemmenes kursvirksomhet. Skogkurs og medlemsorganisasjonene er fremdeles eiere av Honne.

Honne Hotell og Konferansesenter fremstår i dag som et av Østlandets beste og mest profesjonelle konferansesenter. Honne drives som et frittstående hotell, og er ikke medlem av noe hotellkjede. Honne er eid av Skogbrukets Konferansesenter AS, bak det igjen står de fleste skogbruksorganisasjoner i Norge.

Med en sterk historie følger gjerne sterke og varige tradisjoner, noe som gjenspeiler seg også både interiørmessig og i våre verdier. Med et personale som er svært lojale og dedikerte, stiller Honne sterkt for å danne et godt og varig samarbeid både med våre kunder og leverandører.