Om Honne

Honne er en meget gammel gård antagelig fra før vikingtiden. Navnet stammer fra Hønne og kommer av horn, hjørne som peker hen på formen på åsryggen syd for gården.

Honne Hotell og Konferansesenter fremstår i dag som et av Østlandets beste og mest profesjonelle konferansesenter. Honne drives som et frittstående hotell, og er ikke medlem av noe hotellkjede. Honne er eid av Skogbrukets Konferansesenter AS, bak det igjen står de fleste skogbruksorganisasjoner i Norge.

Honne Hotell og Konferansesenter er et godt utstyrt konferansehotell svært sentralt plassert ved Innlandets knutepunkt, Mjøsbrua. Honne ligger på Biri, mellom Gjøvik, Hamar og Lillehammer, med fantastisk utsikt ned på Mjøsa og Ringsaker-landet. På sommeren kan du se «Mjøsas hvite svane», Skibladner, verdens eldste hjuldamper i drift, når den passerer Biri. Skibladner har faste ruter gjennom hele sommeren.

Honne har gode møtefasiliteter, næringsrik og spennende mat, profesjonelt teknisk utstyr og romslige fellesarealer gir en flott ramme for en vellykket konferanse. Vi er opptatt av å bruke naturen – vann og lokaler er oppvarmet av fornybare ressurser gjennom flisfyrt bioenergianlegg.

Historien til Honne

Et gjennomgående trekk for gårdens historie er de stadige eierskifter. Etter 1640 er det bare 3 ganger at gården er overlatt fra far til sønn. Særlig hyppig var eierskiftene i tiden 1850 til 1920, da var det hele 12 forskjellige eiere her på Honne. Blant disse den siste direktøren på Biri glassverk, Christian de Seue .

Biri Kommune kjøpte Honne i 1920 og foretok en større utparsellering. Etter dette fikk Honne det areal gården har hatt i nyere tid, ca. 300 mål dyrket jord og 200 mål skog. Gjøvik Kommune brukte sin forkjøpsrett til Honne i 1968, dermed ble det for alltid slutt med jordbruksdrift i vanlig forstand i det mesteparten av jorda ble lagt ut til kommunalt tomtefelt.

Skogbrukets kursinstitutt (Skogkurs) flyttet fra Prestebakke i Halden og til Honne i 1972, og dette var starten på Honne slik vi kjenner det i dag.

Skogkurs er en landsdekkende institusjon med nesten 40 organisasjoner og bedrifter innen norsk skogbruk som medlemmer, og Honne ble opprinnelig bygget som et kurssted for medlemmenes kursvirksomhet. Skogkurs og medlemsorganisasjonene er fremdeles eiere av Honne.

Med en sterk historie følger gjerne sterke og varige tradisjoner, noe som gjenspeiler seg også både interiørmessig og i våre verdier. Med et personale som er svært lojale og dedikerte, stiller Honne sterkt for å danne et godt og varig samarbeid både med våre kunder og leverandører.

Beliggenhet Honne

Honne Hotell og konferansesenter AS er miljøsertifisert med den internasjonalt anerkjente miljømerket Green Key.

Dette betyr at vi forholder oss til strenge miljøkrav innen 13 kategorier. For mer informasjon om Green Key gå til www.greenkey.no.

Green Key er en frivillig miljøsertifiseringsordning for hoteller, overnattingssteder og andre reiselivsbedrifter, som har til hensikt å fremme bærekraftig turisme og har som mål å bidra til å forebygge klima endringer ved å belønne og støtte virksomheter som gjennomfører positive miljøtiltak.

Green Key startet i Danmark i 1994 og ble i 2002 innlemmet i FEE (Foundation for Environmental Education). Det har siden da vokst og har nå spredd seg til 45 land og mer enn 2200 sertifiserte enheter.

Ordningen er per i dag den største globale miljøsertifiseringsordningen for overnattingssteder. Green Key er anerkjent og støttet av United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) og United Nations Environmental Programme (UNEP).

I Norge drives Green Key av Stiftelsen FEE Norway